Anhörigkurs på Valjeviken

Anmäl senast den 18 mars

Hur är det att leva med en anhörig som har neurologisk diagnos?

När någon i en familj eller i ett förhållande, förändrar en neurologisk diagnos inte bara individens förutsättningar för arbete, fritid och deltagande i det sociala livet. Beroende på diagnosens natur kan naturligtvis förutsättningar och hinder variera från individ till individ men genomgående är att en diagnos påverkar hela familjen, oavsett vilken roll som familjemedlem har. 

Det kan påverka kognitiva förmågor såväl som de fysiska förmågorna som kan begränsa den fysiska rörelsen, kommunikationen inom familjen såväl som i kontakter med myndigheter, kärlek och sexualitet etc.

Inte sällan påverkar det också personlighet hos den diagnostiserade vilket gör att partnern upplever sig leva med någon annan än den man en gång startade förhållandet med.

Så under 3 dagar kommer deltagarna tillsammans under ledning av Valjevikens kuratorer få samtal på detta ämne både i gupp eller enskilt. Ta med kunskap och inspiration för att skapa familjegrupper hemma. 

Förutom detta ingår alla saker med en vistelse på Valjeviken: 
Måltid, tillgång till badhus eller promenad längs Hälsans stig och Neuro Skånes samkväm. 

 

Kontakta kansliet för mer information och anmälan,  044-128710 eller 0763-261762 - skane@neuro.se