Alla artiklar

2018-09-20

Wermland Opera arbetar nu med ett nätverk för att nå ut med kultur.

Här finner du några av höstens evenemang.

Läs mer
2018-08-20

Landstinget Värmland

Läs mer
Styrelsen Säffle Åmål
2018-06-20

Styrelsen 2018

Styrelsen för Neuro Säffle Åmål, vald vid årsmötet 2018.

Läs mer
2018-04-17

Funktionsrätt Värmland

Funktionsrätt Värmland ett av de samarbetsorgan vi ingår i.

Läs mer
2018-04-16

Ledsagarservice

Läs mer
2018-04-16

Insatser

På den här sidan kommer du att finna aktuell samhällsinformation som kan vara till hjälp för dig.Klicka dig vidare på sidorna till din kommun för att hitta rätt kontaktprerson i just din kommun.

Läs mer
2018-04-16

LSS-Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Läs mer
2018-04-02

Anhörigstöd

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Här finns vägledning för dig som ska tillämpa bestämmelsen om stöd till anhöriga, 5 kap. 10 § socialtjänstlagen.

Läs mer
2018-04-01

Vårdbidrag

Läs mer
2018-04-01

Handikappersättning

Handikappersättning är pengar du kan få om du har en funktionsnedsättning eller sjukdom som gör att du behöver hjälp i vardagen eller har merkostnader.

Läs mer