Aktuellt

 

Alla artiklar

2018-04-17

Funktionsrätt Värmland

Funktionsrätt Värmland ett av de samarbetsorgan vi ingår i.

Läs mer
2018-04-16

Insatser

Läs mer
2018-04-16

LSS-Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Om du har en omfattande funktionsnedsättning har du rätt att ansöka om stöd för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det är syftet med Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Läs mer
2018-04-13

Parasegling

Karlstads Segelsällskap erbjuder personer med funktionsnedsättningar möjlighet att segla i vår Paraseglingsverksamhet.

Läs mer

Panelsamtal med landstingspolitiker inför valet om funktionsrättsfrågo

Funktionsrätt Värmland har bjudit in alla partier i landstinget till ett panelsamtal om funktionsrättsfrågor.

Läs mer
2018-04-02

Anhörigstöd

Socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning. Här finns vägledning för dig som ska tillämpa bestämmelsen om stöd till anhöriga, 5 kap. 10 § socialtjänstlagen.

Läs mer
Curling och segling med mera
2018-03-20

Idrott och hälsa i Värmland

Curling - segling - sport.

Läs mer
2017-11-06

Bostadsanpassning

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag gör du i din hemkommun Oftast behövs ett intyg som styrker din funktionsnedsättninge och de behov som du har i bostaden. Detta görs av en läkare, arbetsterapeut eller annan behörig personal.

Läs mer