Bom vid Stendörren

Parkeringstillstånd!

Om man har handikapptillstånd och vill åka bil ned till Stendörrens Naturrum så kan man ringa dit på tel 0155-26 31 80 för att få hjälp att komma igenom bommen.