Nystartkurs Att leva med neurologisk diagnos 14 - 17 oktober 2019

Kursen är en fyra dagars internatkurs som startar i Linköping och fortsätter på Valjeviken.
Målgrupp: medlemmar, framförallt nya, som tidigare inte gått nystartkursen
Pris: 500:- per person

Länkar till:

Inbjudan    Preliminärt program   Anmälningsblankett