Föreläsningar om Lymfsystemet den 1 och 2 oktober

NEURO Förbundet Östergötland arrangerar ett föredrag om Lymfterapi på följande orter:

1 oktober kl 13.00–15.00   Norrköping, Thapperska
1 oktober kl 17.00 – 19.00 Finspång, Högby
2 oktober kl 10.00 – 12.00 Motala, Vättersol
2 oktober kl 14.00 – 16.00 Linköping, Missionskyrkan 

Helena Janlöv-Remnerud, lymfterapeut och leg, sjuksköterska som arbetat med lymfterapi i mer än 25 år berättar om hur lymfsystemet fungerar. Hon ger under denna föreläsning också praktiska tips på hur du själv, dina anhö-riga eller vårdgivare kan hjälpa till att aktivera lymfsystemet för att öka krop-pens naturliga borttransport av vätska.

Läs vidare: Inbjudan