Polyneuropati föreläsning

NEURO förbundet Norrköping bjöd in till en föreläsning om Polyneuropati, på Thapperska, med Professor och överläkare Magnus Vrethem från US i Linköping.

NEURO förbundet Östergötland hade i anslutning till föreläsningen arrangerat en veckoslutskurs för medlemmar från Östergötland med diagnosen polyneuropati.

Efter föreläsning satte sig 25 medlemmar i en anpassad buss och åkte till NEURO förbundets rehabanläggning, Valjeviken i Blekinge. Här fördes samtal om hur man går vidare i livet med en kronisk diagnos, föreläsning med Arbetsterapeut, bad i varmbassäng, yoga, neurolog på plats fick svara på allas frågor. Bland aktiviteterna förutom promenad i bokskogen, testades att ta sig fram i rullstol, en del spelade rullstolsbadminton m m. Mycket nöjda
deltagare återvände till Östergötland efter tre dagar.

Med vänlig hälsningar 
Hans Bager
Ordf NEURO förbundet Östergötland

Innehållsansvarig: Malin Bager Hermansson