Styrelsen 2018

Styrelsen för Neuro Östbo-Västbo, vald vid årsmötet 2018.

  • Emma Åverling ordförande, emma.averling@neuro.se,
  • Rigmor Åsberg vice ordförande 
  • Kenneth Knutsson kassör
  • Milvi Gottardsson adj sekreterare
  • Ingrid Bossius vice sekreterare
  • Yvonne Svensson ledamot
  • Pia Carlsson ledamot
  • Kenneth Ekholm ledamot
  • Marianne Eriksson ledamot
  • Markku Jalonen ersättare