Styrelsen 2018

Styrelsen för Neuro Örebro 2018.

  • Ordförande, Birgitta Lindahl
  • Vice ordförande, Kerstin Lundell
  • Kassör, Ann-Charlotte Ågren
  • Sekreterare, Birgitta Johansson
  • Vice sekreterare, Birgitta Hammarlund Jansson
  • Ledamot, Lisbeth Nilsson
  • Ledamot, Björn Fagerström
  • Ledamot, Kerstin Lagerholm