Styrelsen 2018

Styrelsen för Neuro Örebro län 2018.

  • Tomas Ericsson, 070-330 51 75, ordförande
  • Bibbi Carpman, 070-357 18 24, Kassör
  • Birgitta Lindahl, 070-533 77 25, Ledamot
  • Mari-Louise Appel, 070-2406262 Ledamot
  • Jan Ingvarsson, 070-522 14 68, Ledamot
  • Vivianne Lundström, 072-744 00 91, Ledamot
  • Kanslist Petra Nilsson Adjungerad sekreterare