Neuro Örebro län

Mellringevägen 120 B - 703 53 Örebro SE

070-619 57 05 - orebro-lan@neuro.se

Välkommen till Neuro Örebro län. Neuro Örebro län består av tre lokalföreningar; Neuro Karlskoga-Degerfors, Neuro Sydnärke och Neuro Örebro. Tillsammans har föreningarna ca 360 medlemmar.

I länsförbundet arbetar vi med påverkansarbete i till exempel Rådet för funktionshinderfrågor, Länstrafiken, Centrum för hjälpmedel, Rehabmedicin, Vuxenhabiliteringen och Primärvården. Syftet är att försöka få så bra samarbete som möjligt och främja funktionerna till det bästa för personer med funktionsnedsättning.

Våra föreningar:

Gör till favorit

Gå med i Neuro

För bara 30 kronor i månaden får du tillgång till diagnosstöd, nätverk och juridisk rådgivning.

Jag vill gå med idag!

Någon att prata med

Våra diagnosstödjare vet hur det är att leva med neurologisk diagnos.

Ring eller mejla