Styrelsen 2018

Styrelsen för Neuro Norrort, vald vid årsmötet 2018.

  • Ordförande, Börje Larsson, E-post borje.jarna@jarna.st
  • Vice ordförane, Margareta Billegren
  • Sekreterare, Airi Sundström
  • Kassör, Gunilla Larsson
  • Ledamot, Monica Ravelius
  • Ledamot, Gunilla Apelgren
  • Ledamot, Sonny Sandström