Om oss

Vårt upptagningsområde är Östra Östergötland, vi har aktiviteter i Norrköping och Söderköping. Vi har samverkan i respektive kommun.

Vårt mål är en meningsfull, trivsam och utvecklande gemenskap, för att uppnå det målet, arbetar vi bland annat med:

Temadagar med aktuella frågor, inbjudna gäster med kunskap i aktuellt ämne.

Råd och stöd ges efter kompetens.

Ett stort urval av olika dagaktiviteter, tex träningsgrupper, badgrupper, studiecirklar osv.

Vi ger information om diagnoser, informationen ska även tillgodose anhörigas behov av kunskap och stöd.

Vi jobbar med olika diagnosgrupper, eller enstaka diagnosträffar

Vi skapar mötesplatser och tillgodoser kunskapsbehov som efterfrågas vid olika tillfällen.

Vi bevakar aktivt våra medlemmars intressen gentemot region och kommunpolitik.

Vi för en regelbunden och aktiv dialog med våra politiker.

Vi erbjuder avkoppling i form av teaterkväll, tjejkvällar och arrangemang efter önskemål och möjlighet.

Vi hälsar Dig välkommen till NEURO Förbundet Norrköping och lokalgruppen i Söderköping!

/Neuroförbundet Norrköping