Seminarium om Kommunikation

NEURO förbundet Norrköping bjöd in till en tema eftermiddag om kommunikation.

Inledde gjorde Sandra Hammarström, logoped från Rehab Öst, hon berättade om olika sätt att kommunicera och vilka svårigheter till kommunikation som en del drabbas av t.e.x. vid en neurologisk sjukdom eller skada. Kommunikation är b.l.a. ett samspel mellan ord och meningar, ordval, fraser och röstläge Fjärrkommunikation är t.e.x text, telefon, sms mail mm.

Vidare redogjorde Gustav Hedlund från biblioteket om hur vi kan läsa med öronen  och Catarina Svantesson från Tobii visade hjälpmedel som ger möjlighet att kommunicera med ögonen.

Under eftermiddagen underströks det att alla har rätt till kommunikation enligt artikel 2 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen står att läsa att kommunikation innefattar b.l.a språk, textning, punktskrift, tillgängliga multimedier, lättläst, tillgänglig informations- och kommunikationsteknik m m. Åhörare påpekade svårigheten att få förståelse för att man t.e.x inte kan tala eller skriva i b.l.a kontakt med vård och myndigheter.

Ännu en uppgift för NEURO förbundets förtroendevalda att jobba med, det är svårt att förstå att det ska vara så svårt att få respekt för att man inte kan tala, läsa eller skriva? Flera vittnade om hur kränkande man blir behandlad när talet är så dåligt så man inte blir förstådd, när man inte kan skriva ner ett meddelande eller skriva under en handling och inte minst när man inte anser att man förstår vad som står i en text.  

Marie Bager
ordförande