Kontaktuppgifter / Styrelsen

Till föreningen

NEURO Förbundet Norrköping

Gamla Övägen 23
603 79 Norrköping

Mail: norrkoping@neuro.se
Tel: 011 - 16 99 97

På kansliet jobbar
Malin Bager Hermansson 

Mail: malin.bager-hermansson@neuro.se
Tel: 011 - 16 99 97

Styrelse 2018


Marie Bager - Ordförande
Inger Hillgren - Vice ordförande
Lena Edberg - Kassör
Karin Ahlström - Ledamot
Eva Pettersson Wessman - Ledamot
Thomas Lack - Ledamot
Birgitta Karlsson - Suppleant
Lars Fredriksson - Suppleant
Krister Johansson - Suppleant