Hjärntrötthet med kapacitet

Fredag 23 november
Kl: 13.00 –16.00
Lokal Havet på Thapperska

En temaeftermiddag om
Hjärntrötthet med kapacitet

Kl 13.00 – Välkommen
Kl 13.05 - Anna Hamtröm berättar om  hur hon efter en tumör 
operation återgår till arbetslivet trots sin Hjärntrötthet
Kl 14.10   Mindfulness – en presentation, en väg att hantera Hjärntrötthet
Kl 14.45   Kaffe, och diskussion om hur NEURO förbundet kan arbeta vidare för 
diagnosgruppen med Hjärntrötthet
Kl 15.30    ca avslutning

Begränsat antal platser – Fri entré

Anmäl senast den 22 november för en säker plats

Förhandsanmälan till norrkoping@neuro.se 
eller telefon 011-16 99 97