Rehabilitering i Norrbotten

Neuroförbundet Norrbotten har startat ett rehabliteringsprojekt.

Många av Neuroförbundets medlemmar ute i landet upplever att den neurologiska rehabiliteringen har försämrats de senaste åren. För de flesta av oss är rehabilitering en av de viktigaste, och ibland den enda, behandling som ger effekt för vår tillvaro.

Neuro Norrbottens arbetar sedan en tid tillbaka för att vi ska få möjlighet till sjukgymnastik, arbetsterapi, logopedträning, kuratorsstöd samt sammanhållen rehabiliteringsträning.