Höstprogrammet 2019

Nu är alla aktiviteter för våren snart slut. Höstprogrammet är under framtagning kommer lagom till semesterperioden.

Vi arbetar för fullt med att ta fram höstens program. Kommer i brevlådan under månadsskiftet juni/juli