Styrelsen 2018

Styrelsen för Neuro Motala-Vadstena, vald vid årsmötet 2018.

 • Ordförande: Lars Eklund, Tel: 0141 - 23 03 93, Mobil: 073 - 140 13 98, sylvia.eklund@gmail.com
 • Vice ordförande: Jan Kempe, Mobil: 070 - 551 98 77, jan.kempe@comhem.se
 • Kassör/webbansvarig: Sören Håckerström, Mobil: 070 - 522 53 45, fam.hackerstrom@gmail.com
 • Sekreterare: Solvig Yngve, Mobil: 070 – 523 09 47, sollan.p1@gmail.com
 • Ledamot: Ann-Marie Sandberg, Mobil: 070 - 331 82 13, annmarie.sandberg53@gmail.com,
 • Ersättare: Inge Svensson, Mobil: 073 – 806 63 31, inge.svensson@yahoo.se,
 • Ersättare: Louise Johansson, 070 - 369 55 25, lollo6878@gmail.com
 • Reseansvarig/Badansvarig: Göran Eklund: Tel: 0141 - 515 56, Mobil: 070 - 460 88 24
 • Värdinna/Badansvarig: Mona Hylén, Mobil: 070 - 540 53 88
 • Revisor: Maud Johnsson Mobil, 070 - 297 15 31
 • Revisor: Yvonne Eld Mobil: 073 - 366 45 40