Neuro Uppsala-Knivsta

Kungsgatan 64 - 753 18 Uppsala SE

018 56 09 26 - uppsala-knivsta@neuro.se

Medlemsträffar

Inbjudan till träffar med Neuroförbundet Uppsala-Knivsta

Neuroförbundet är en intresseorganisation för personer med neurologiska
sjukdomar, deras närstående och för alla som vill vara med och stödja verksamheten.
Vi i styrelsen vill bjuda in till träffar för att informera om vår förening och om våra aktiviteter. Du behöver inte vara medlem för att komma. Ta gärna med en närstående och kom till våra lokaler så bjuder vi på fika!

Datum i höst, drop in på torsdagar

kl. 17.00-19.00:

30 augusti, 20 september, 11 oktober, 1 november, 22 november
Plats: Kungsgatan 64 bv. direkt till vänster efter korsningen Kungsgatan-Strandbodgatan (om man kommer från centrum)

Hoppas vi ses!
Bosse Wedin, ordförande Neuroförbundet Uppsala-Knivsta

Gör till favorit

Gå med i Neuro

För bara 30 kronor i månaden får du tillgång till diagnosstöd, nätverk och juridisk rådgivning.

Jag vill gå med idag!

Någon att prata med

Våra diagnosstödjare vet hur det är att leva med neurologisk diagnos.

Ring eller mejla