OM OSS

Här hittar ni föreningsinformation såsom Styrelsen, Sociala Medier, och Tillgänglighetsarbete.

STYRELSEN

  • Tillförordnad ordförande: Claes-Göran Berndt
  • Vice ordförande: Bengt Olsson
  • Sekreterare & Suppleant: Jörgen Lindell
  • Kassör & Ordinarie ledamot: Gunilla Vinciguerra
  • Vice kassör & Suppleant: Sonja Norrman
  • Ordinarie ledamot: Josefin Anselmsson
  • Adjungerad: Mattias Elensjö

För kontakt med styrelsemedlemmar kontakta kansliet som vidarebefordrar.

SOCIALA MEDIER

Vår intention är att finnas på lite olika sociala medier. Många av våra evenemang och nyheter kommer dock att finnas på vår hemsida och sedan delas på sociala medier. Samtidigt kommer mycket av annan intressant och viktig information att läggas upp direkt på våra sociala medier.

TILLGÄNGLIGHETSARBETE