OM OSS

Här hittar ni föreningsinformation såsom Styrelsen, Medlemskap, Sociala Medier, Våra Fonder, Tillgänglighetsarbete.

STYRELSEN

  • Tillförordnad ordförande: Claes-Göran Berndt
  • Vice ordförande: Bengt Olsson
  • Sekreterare & Suppleant: Jörgen Lindell
  • Kassör & Ordinarie ledamot: Gunilla Vinciguerra
  • Vice kassör & Suppleant: Sonja Norrman
  • Ordinarie ledamot: Josefin Anselmsson
  • Adjungerad: Mattias Elensjö

För kontakt med styrelsemedlemmar kontakta kansliet som vidarebefordrar.

MEDLEMSKAP

Våra erfarenheter att leva med sjukdom eller skada förenar oss i en stark gemenskap. Du får råd och tips från andra som lever i samma situation. Du kan delta i tematräffar om sociala rättigheter, diagnoser samt många andra arrangemang.

Det finns två typer av medlemskap: 'Medlem' eller 'Anhörig medlemskap'. Du kan läsa mer om respektive medlemsform på följande länk: https://neuro.se/stoed-oss/bli-medlem/

Som medlem i Neuro Malmö får du, eller har möjlighet till:

- Erfarenhetsbyte med andra i liknande situation
- Information och medlemserbjudanden
- Stöd och rådgivning genom diagnos- och rättsombud (ej anhörigmedlemskapet)
- Delta på resor och andra aktiviteter
- Reflex. Vår riksorganisations medlemstidning i tryckt- och digitalt format (ej anhörigmedlemskapet)
- Communitymedlemskap (ej anhörigmedlemskapet)
- Nyhetsbrev (ej anhörigmedlemskapet)
- Medlemssidor (ej anhörigmedlemskapet)
- Kamratskap
- NeuroBladet, Neuro Malmös egen medlemstidning, 4 nummer per år.
- Hjälp med att söka pengar ur olika fonder och stiftelser.

Sök nu - Klicka här!

SOCIALA MEDIER

VÅRA FONDER

I fortsättningen kommer vi inte att lämna tips på fonder som är aktuella att söka.

Vi kommer bara att informera om Neuro Malmös egna fonder. Medlemmar är välkomna att höra av sig till kansliet, tel: 040 - 12 59 59 eller malmo@neuro.se och få hjälp med att söka bland samtliga fonder som finns och även få hjälp med att fylla i blanketten.

I övrigt hänvisar vi er till: https://stiftelsemedel.se/

Fonderna som kan sökas är (blankett rekvireras från kansliet, 040 - 12 59 59 eller malmo@neuro.se):

Raska flickors fond

Sökande måste vara född i Malmö eller varit bosatt i Malmö i minst 10 år samt medlem i vår förening minst 2 år. Bidrag ges till rekreation eller rehabiliteringsresor i egen regi, dvs ej resor som anordnas av Neuroförbundet Malmö. Bidrag betalas ut efter resans genomförande och kvitto på resekostnader ska uppvisas. Resans längd får inte understiga 7 dagar.
Sista ansökningsdag är den 30 maj. Ansökningsblankett (PDF-dokument, 190 kB).

Neuroförbundet Malmös testamentsfond

Denna fond är öppen för medlemmar med neurologiskt sjukdomstilstånd med minst 1 års medlemskap. Bidrag ges till rekreation eller rehabiliteringsresor i egen regi, dvs ej resor som anordnas av Neuroförbundet Malmö. Bidrag betalas ut efter resans genomförande och kvitto på resekostnader ska uppvisas. Resans längd får inte understiga 7 dagar.

Sista ansökningsdag är den 30 maj. Ansökningsblankett (PDF-dokument, 190 kB).

Du kan skänka eller testamentera pengar till någon av fonderna eller direkt till Neuro Malmös verksamhet. Sätt in din gåva till Neuro Malmö på plusgiro 63 98 26-7 eller bankgiro 273-2816 och skriv ett litet meddelande.

TILLGÄNGLIGHETSARBETE