FONDER

Här hittar ni föreningsinformation om våra Fonder och ansökningshandlingar.

OBS! Vi kommer efter den 31 maj 2019 att uppdatera och se över våra fonder. Bland annat vad det gäller kriterierna och ansökningstiderna. Var beredda på att ändringar kommer att ske.

I fortsättningen kommer vi inte att lämna tips på fonder som är aktuella att söka.

Vi kommer bara att informera om Neuro Malmös egna fonder. Medlemmar är välkomna att höra av sig till kansliet, tel: 040 - 12 59 59 eller malmo@neuro.se och få hjälp med att söka bland samtliga fonder som finns och även få hjälp med att fylla i blanketten.

I övrigt hänvisar vi er till: https://stiftelsemedel.se/

Fonderna som kan sökas är (blankett rekvireras från kansliet, 040 - 12 59 59 eller malmo@neuro.se):

Raska Flickors fond

Sökande måste vara medlem i Neuro Malmö. Bidrag ges till rekreation eller rehabiliteringsresor i egen regi, dvs ej resor som anordnas av Neuroförbundet Malmö. Bidrag betalas ut efter resans genomförande och kvitto på resekostnader ska uppvisas. Sista ansökningsdag är den 31 maj.

Om inget annat hittar du ansökningshandlingar till Raska Flickors fond här.

Neuroförbundet Malmös testamentsfond

Denna fond är öppen för medlemmar i Neuro Malmö. Bidrag ges till rekreation eller rehabiliteringsresor i egen regi, dvs ej resor som anordnas av Neuroförbundet Malmö. Bidrag betalas ut efter resans genomförande och kvitto på resekostnader ska uppvisas. Sista ansökningsdag är den 31 maj.

Om inget annat hittar du ansökningshandlingar till testamentsfonden här.

Du kan skänka eller testamentera pengar till någon av fonderna eller direkt till Neuro Malmös verksamhet. Sätt in din gåva till Neuro Malmö på plusgiro 63 98 26-7 eller bankgiro 273-2816 och skriv ett litet meddelande.