Myastenia Gravis (MG)

Alla MG-are och anhöriga är välkomna!

Plats: Neuros lokaler i Malmö. Ängelholmsgatan 6

Tid: kl.12:00-15:00

Smörgås,kaffe och kaka till självkostnadspris

Anmälan senast den 22 februari till rositawihlborg@yahoo.se eller 0479/31218

Innehållsansvarig: Neuro Malmö