Neurodagen 2019

I samarbete mellan Neuro Lundabygden och Malmö kommer årets Neurodag att hållas i Lund. Temat är 'Universell Design'

 

Sedan några år tillbaka anordnas, på riksförbundets initiativ, ”Neurodagen” runt om i landet kring slutet av september-början av oktober.

'Universell Design' har vi satt som rubrik för eftermiddagen.

Tid: Tisdagen den 24 september kl. 13 - 16

Plats: Anselmsalen, Baravägen 1, Lund

Medverkande:

Mai Almén, arkitekt och sakkunnig i tillgängligt byggande! Mai är även HSO-representant i
Kommunala Funktionshinderrådet i Lunds kommun.

Per-Olof Hedvall, teknologie dr, docent från
Certec (Centrum för rehabiliteringsteknik och design), Lunds Tekniska Högskola

 Någon gång under eftermiddagen blir det paus med frukt.

Fri Entré

Innehållsansvarig: Neuro Malmö