MS-föreläsning

Neuro Malmö bjuder in till MS-träff och föreläsning ...

... med Petra Nilsson, neurolog och överläkare vid Skånes Universitetssjukhus i Lund.

Hon kommer att ge oss information om MS och de senaste rönen inom MS-området.

På plats kommer också Neuro Malmös diagnosstödjare, Bengt Olsson, att vara.

Datum: Måndagen den 13 maj kl. 17:30 – 19 (kaffe, juice, frukt och macka serveras från kl. 17)

Plats: Malmö Börshus,Skeppsbron 2, Malmö

VARMT VÄLKOMNA!

Innehållsansvarig: Neuro Malmö