Ataxi

Alla Neuroförbundare i Skåne med intresse av ärftliga ataxier är välkomna till detta evenemang.

Vi bestämde att nästa gång vi träffas, skulle bli den 11 mars kl. 18:00 till ca. kl 20:30, med en föreläsning av överläkare, docent, forskare och specialistläkare Andreas Pushmann, från SUS Lund. Han kommer att tala om ärftliga ataxier och om aktuell forskning.

Vi träffas i Neuro Lundabygdens lokaler på Skansvägen 5, Annegården, i Lund.

I samband med träffen kommer fika att serveras till en kostnad av 40:-.

Anmäl dig snarast, dock senast den 7 mars, till Neuro Lundabygdens kansli!
Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer om Ataxi på Neuroförbundet. Det finns flera olika varianter av Ataxi och en av de "vanligare" varianterna heter Spinocerebellär Ataxi (SCA) och är definierad som en sällsynt diagos. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om den sällsynta diagnosen Spinocerebellär Ataxi.

Vill du läsa ännu mer om sällsynta diagoser, har de även en hemsida. Vad är en sällsynt diagnos förresten?

Innehållsansvarig: Neuro Malmö