Styrelsen 2018

Styrelsen för Neuro Måsen, vald vid årsmötet 2018.

  • Ordförande A Elisabeth Larsson
  • Vice ordförande Eivor Lundin
  • Sekreterare Asta Andersson
  • Ledamot Bodil Abrahamsson
  • Ledamot Ann Simson
  • Kassör Lena Karlsson
  • Suppleant Mona Johansson
  • Suppleant Ulla-Britt Andersson
  • Suppleant Helén Bagge