Parkinson

Välkommen till träffar med Lunds Parkinsonförening!

Platsen är Annegården, Skansvägen 5 i Lund. Kaffe serveras till självkostnadspris.  

 

3 oktober kl 14.00-16.00:Teknisk fysiker Anders Åberg skall prata om ett ”omöjligt uppdrag”

Gången därpå, datum oklart i nuläget: Logoped Kerstin Edvardsson

Hör av dig till Neuroförbundet Lundabygdens kansli!

Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se