Parkinson

Välkommen till träffar med Lunds Parkinsonförening!

Några onsdagseftermiddagar vår och höst träffas man för gemenskap och information av olika slag.

Platsen är Annegården, Skansvägen 5 i Lund. Kaffe serveras till självkostnadspris.

För mer information och/eller anmälan, kontakta Sten-Åke Kjellstedt, e-post: sten.kjellstedt@telia.com