Parkinson

Välkommen till träffar med Lunds Parkinsonförening!

 

Platsen är Annegården, Skansvägen 5 i Lund. Kaffe serveras till självkostnadspris.

Onsdagen den 14 november kl 14.00-16.00: Logoped Kerstin Edvardsson

Onsdagen den 5 december kl 14.00-16.00: Dietist Susanne Lewan talar om matintag och medicinering

För mer information och/eller anmälan, kontakta Sten-Åke Kjellstedt, e-post: sten.kjellstedt@telia.com