Parkinson

Välkommen till träffar med Lunds Parkinsonförening!

Välkommen till träffar med Lunds Parkinsonförening!

Platsen är Annegården, Skansvägen 5 i Lund, om inget annat anges. Kaffe serveras till självkostnadspris.

Program resten av våren 2019:

Torsdagen den 11 april Parkinsondagen, Scandic Lund

Onsdagen den 15 maj kl 14.00 Hardeberga kyrka – föredrag av kyrkoherde Niclas Loive bl a om Niklis runorna

För mer information och/eller anmälan, kontakta Birgitta Gerdtsson!
Tel 0725-51 60 16, e-post: birger41@hotmail.com

Samtalsgrupp för anhöriga: Torsdagen den 28 februari kl 11.00-13.00 träffas man på Annegården, Skansvägen 5 i Lund. Då bestäms dag och tid för nästa träff. Ingen anmälan – det är bara att komma!
Har du frågor kontakta Maud Eker, tel 0737-07 07 70, e-post: maud.eker@gmail.com
eller Monica Vikingsson, tel 0707 45 39 50, e-post: monica@parkinsonskane.se