INTRESSE AV GUILLAIN BARRÉ/CIDP?


Vad sägs om att träffas för att dela erfarenheter och tips?

Vi planerar en träff till våren, men datum är inte satt än.
Platsen är Annegården, Skansvägen 5 i Lund

Kaffe/te med enkelt tilltugg serveras till ett pris av 20:-.

Anmäl ditt intresse till Neuroförbundet Lundabygden!
Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se