Hämtad från pixabay.com

ALS-NÄTVERKET I SKÅNE

ALS-nätverket i Skåne

Vid ALS-träffen i Malmö diskuterades bildandet av nätverket och i Lund i november bildades ALS-nätverket i Skåne av oss som deltog.

Arbetsgruppen består av personer med diagnosen ALS, anhöriga och personliga assistenter.
Vi är nu en arbetsgrupp som diskuterar vad vi vill uppnå med träffarna.

Har du tankar, förslag och idéer är du välkommen att höra av dig. Vi har planer på att inbjuda till träffar under våren 2019.

Sylvia Hansson, Lund är ansvarig för ALS-nätverket i Skåne                                             e-post sohghansson@telia.com                                                                                      Claes-Göran Berndt, Malmö e-post cg.berndt@telia.com