Parkinson

Välkommen till träffar med Lunds Parkinsonförening!

Välkommen till träffar med Lunds Parkinsonförening!
Man brukar träffas några gånger vår och höst på Annegården, Skansvägen 5 i Lund.

Ibland träffas man på annan plats. Det som återstår i vår är följande:
Onsdagen den 15 maj kl 14.00: Hardeberga kyrka – föredrag av kyrkoherde Niclas Loive bl a om Niklis runorna
För mer information och/eller anmälan, kontakta Birgitta Gerdtsson!
Tel 0725-51 60 16, e-post: birger41@hotmail.com

Samtalsgrupp för anhöriga: Platsen är Annegården, Skansvägen 5 i Lund.
Ingen anmälan – det är bara att komma! Angående tidpunkt för nästa träff m m, kontakta Maud Eker, tel 0737-07 07 70, e-post: maud.eker@gmail.com
eller Monica Vikingsson, tel 0707 45 39 50, e-post: monica@parkinsonskane.se