PARKINSON-GRUPPEN

Välkommen till träffar med Lunds Parkinsonförening!

Välkommen till träffar med Lunds Parkinsonförening!

Fredag 6 september kl 14.00-16.00
Flott-tur (inkl.kaffe) från Habo gård, Lomma. Begränsat antal platser (16 st.) De som inte vill åka flotten, eller inte får plats, är välkomna till Habo för en promenad och/ eller fika.
Anmälan till Birgitta Gerdtsson 072-5516016, birger41@hotmail.com senast den 30 augusti.

Fredag 25 oktober kl 13.30-15.30
Då tar vi oss till Eslöv för att deltaga i deras populära allsång.
Ev. samåkning

Tisdag 12 november kl 14.00-16.00: Annegården Lund. Besök av fysioterapeut.

Torsdag 5 december kl 14.00-16.00: Annegården Lund. Jullandgång och lotteri.

För mer information och/eller anmälan, kontakta Birgitta Gerdtsson!
Tel 0725-51 60 16, e-post: birger41@hotmail.com

Samtalsgrupp för anhöriga: Platsen är Annegården, Skansvägen 5 i Lund.
Ingen anmälan – det är bara att komma! Angående tidpunkt för nästa träff m m, kontakta Maud Eker, tel 0737-07 07 70, e-post: maud.eker@gmail.com
eller Monica Vikingsson, tel 0707 45 39 50, e-post: monica@parkinsonskane.se