Parkinson-anhörig-grupp

Parkinsonföreningen i Lund har en samtalsgrupp för anhöriga.

Angående tid för nästa träff – kontakta någon av nedanstående!

Maud Eker, tel 0737-07 07 70, e-post: maud.eker@gmail.com
Monica Vikingsson, tel 0707 45 39 50, e-post: monica@parkinsonskane.se