INTRESSE AV GUILLAIN BARRÉ/CIDP?

 

Vad sägs om att träffas för att dela erfarenheter och tips?

Inom Neuroförbundet Lundabygden finns en grupp för GBS/CIDP och vi har hittills haft ett par träffar. Fler är välkomna att vara med!
Nästa tillfälle är bokat till måndagen den 9 september kl 17.00-19.00.
Platsen är Annegården, Skansvägen 5 i Lund.

Den här gången får vi besök av sjuksköterskan Katarina Söderholm från Neurologiska kliniken, universitetssjukhuset i Lund. Vi samtalar med henne och får tillfälle att ställa frågor.
Med oss denna gång är även Anita Berg från NordicInfu Care AB, som informerar om subkutan infusionsbehandling.

Det kommer också att serveras kaffe/te, smörgås och frukt.

Anmäl dig senast torsdagen den 5 september till Neuroförbundet Lundabygdens kansli!
Kom ihåg att meddela specialkost!
Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se