Hämtad från pixabay.com

INTRESSE AV GUILLAIN BARRÉ/CIDP?

 

Vad sägs om att träffas för att dela erfarenheter och tips?

Inom Neuroförbundet Lundabygden finns en grupp för GBS/CIDP och vi har hittills haft några träffar. Fler är välkomna att vara med!

Nästa träff är bokad till onsdagen den 13 november kl 17.00-19.00.

Platsen är Annegården, Skansvägen 5 i Lund.

Anmäl dig senast dagen innan till Neuroförbundet Lundabygdens kansli!
Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se