Hämtad från pixabay.com

ALS-NÄTVERKET I SKÅNE

 

Arbetsgruppen för ALS-nätverket i Skåne är nu igång och vi har träffats ett par gånger.
Efter ytterligare en träff planerar vi att i höst bjuda in alla intresserade.

Kom gärna med önskemål om vad du vill att vi skall ta upp!

Du får gärna kontakta någon av de ansvariga:
Sylvia Hansson, e-post sohghansson@telia.com          
Claes-Göran Berndt, e-post cg.berndt@telia.com
Du kan också anmäla ditt intresse till Neuroförbundet Lundabygdens kansli! Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se