NEURODAGEN 2019

 

UNIVERSELL UTFORMNING

Ett samhälle tillgängligt för alla – något att kämpa för?!

Välkommen till en eftermiddag med föreläsningar och diskussion!

Tid: Tisdagen den 24 september 2019
kl 13.00-16.00

Plats: Anselmsalen, Baravägen 1, Lund

Medverkande:
Mai Almén, arkitekt och sakkunnig i tillgängligt byggande. Mai är även HSO-representant i Kommunala Funktionshinderrådet i Lunds kommun.
Per-Olof Hedvall, teknologie dr, docent och ämnesföreträdare för Certec (Centrum för rehabiliteringsteknik och design), Lunds Tekniska Högskola

Någon gång under eftermiddagen blir det paus med frukt.

Fri entré