Om universell design

 

Sedan några år tillbaka anordnas, på riksförbundets initiativ, ”Neurodagen” runt om i landet kring slutet av september-början av oktober.

Universell design är temat för eftermiddagen, som Neuroförbundet Lundabygden anordnar i samarbete med Neuroförbundet Malmö.

Tid: Tisdagen den 24 september kl 13.00 - ca 16.00
Plats: Anselmsalen, Baravägen 1, Lund

Medverkande:
Mai Almén, arkitekt och sakkunnig i tillgängligt byggande. Mai är även HSO-representant i Kommunala Funktionshinderrådet i Lunds kommun.
Per-Olof Hedvall, teknologie dr, docent från Certec (Centrum för rehabiliteringsteknik och design), Lunds Tekniska Högskola

Efter ungefär halva tiden blir det paus med frukt.

Fri entré