Neurodag om universell design

 

Sedan några år tillbaka anordnas, på riksförbundets initiativ, ”Neurodagen” runt om i landet kring slutet av september-början av oktober.
Universell design är temat för eftermiddagen, som Neuroförbundet Lundabygden anordnar.

Tid: Inte klart i nuläget
Plats: Anselmsalen, Baravägen 1, Lund

Arrangemanget riktar sig till allmänheten.

Fri entré