Nätverket Polyneuropati – Skåne

Stödgruppen för oss med diagnosen Polyneuropati är en sektion i Neuroförbundet Malmö, men vi kommer från olika orter i Skåne. Vi är överens om att ge varandra stöd och utbyta erfarenheter av symptom och diagnoser, liksom av vård och bemötande, information om rehabilitering mm. Fika och positiva samtal är viktiga inslag på våra möten.

Vi vill också ha kontakt med forskningen och få information från experter.

Nästa träff är bokad till torsdagen den 27 september kl 15.00-17.00 på Ängelholmsgatan 6 i Malmö.

Är du intresserad eller har några frågor, kontakta arbetsgruppen: Gunnel Andersson, tel 040-12 15 83,          0768-75 09 50, gunnel.h.andersson@hotmail.com, Lennart Edin, tel 0733-63 17 59, edin.lennart@gmail.com eller Tina Wronski-Peterssen, tel. 0760-20 83 88, hjertet7913@gmail.com