Välkommen till träffar inom Neuro i Skåne!


Välkommen till Annegården, Skansvägen 5 i Lund måndagen den 13 maj kl 18.00-20.00!
Kaffe/te och smörgås serveras till ett pris av 40:-.

Anmäl dig senast fredagen den 10 maj till Neuroförbundet Lundabygdens kansli!
Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se