GUILLAIN-BARRÉ/CIDP-TRÄFF

Vad sägs om att träffas för att dela erfarenheter och tips?

Välkommen till Annegården, Skansvägen 5 i Lund
onsdagen den 30 januari 2019 kl 14.00-16.00!
Kaffe/te med enkelt tilltugg serveras till ett pris av 20:-.

Anmäl dig senast dagen innan till Neuroförbundet Lundabygdens
kansli!
Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se