Information om ALS

nder hösten arrangerar Neuro på riksnivå tillsammans med professor Peter Andersen informationsmöten om ALS på tre platser i Sverige. En av platserna är Lund, närmare bestämt Scandic Star på Glimmervägen 5 och tiden är onsdagen den 10 oktober                      kl 17.30-20.30

Det blir föreläsningar om aktuella behandlingsformer och nya forskningsrön med utrymme att ställa frågor. 

Angående mer information och ev anmälan – hör av dig till Neuroförbundet Lundabygdens kansli! Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se

Informationen kommer också att finnas på neuro.se och neuro.se/lundabygden