FÖRELÄSNINGAR OM MYASTENIA GRAVIS

Patientforum, Sjukhusbiblioteket, Skånes universitetssjukhus (SUS) och Neuroförbundet Lundabygden inbjuder till föreläsningar om MG.

Tid: Tisdagen den 17 september kl 17.00-19.00

Plats: Föreläsningssal 3, Blocket, Entrégatan 7, Skånes universitetssjukhus i Lund.

Andreas Arvidsson, specialistläkare, Neurologi, Skånes universitetssjukhus, föreläser om diagnos och behandling och om forskning.
Rosita Wihlborg, leg sjukgymnast ger en rapport från en studie om fysisk träning vid MG.
Dessutom patientupplevelse m m.

Ingen föranmälan. Fri entré (98 platser).