Föredrag om universell design

Om universell design

Välkommen till Annegården, Skansvägen 5 i Lund onsdagen den 22 maj kl 17.00-19.30!

Ta chansen att lyssna på och ställa frågor till Mai Almén, arkitekt och sakkunnig i tillgängligt byggande! Mai är även HSO-representant i Kommunala Funktionshinderrådet i Lunds kommun.

Som en introduktion i ämnet kommer här ett utdrag från Certecs hemsida:
”I ett samhälle för alla utformas miljöer, produkter och tjänster utifrån vetskapen att människor är olika och har olika förutsättningar, och att dessa för samma person varierar över tid och med olika situationer. Universell utformning (Universal Design på engelska) kan förklaras som design av produkter, tjänster och miljöer som är användbara för en så stor del av befolkningen som möjligt, utan att det krävs speciell anpassning.”

Efter föredrag och frågestund serveras kaffe/te och kanelbulle till ett pris av 20:-.

Anmäl dig senast dagen innan!
Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se