Föredrag om framtidsfullmakt


Om framtidsfullmakt

Välkommen till Annegården, Skansvägen 5 i Lund
måndagen den 29 april kl 17.00-19.30!

Advokat Eva Rosén Ericsson besöker oss och informerar om framtidsfulllmakt.

Här följer en kort presentation, som hon lämnat:
”Via en Framtidsfullmakt kan man lämna över ansvaret för ekonomiska och/eller personliga angelägenheter till någon närstående då man i framtiden inte själv längre har beslutsförmåga. Man undviker god man och kan smidigt inom familjen ta hand om den anhöriges behov.”

Efter föredrag och frågestund serveras kaffe/te och kanelbulle till ett pris av 20:-.

Anmäl dig senast fredagen den 26 april till Neuroförbundet Lundabygdens kansli!
Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se