CERTEC INFORMERAR 2018

Certec är en del av Institutionen för Designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola och bedriver forskning och utbildning inom Rehabiliteringsteknik och Design.

Torsdagen den 25 oktober kl 9.30-16.00 inbjuds till en informationsdag på Certec, Ingvar Kamprad Designcentrum, Sölvegatan 26, Lund.

Programmet späckat med utställningar och föreläsningar om kognition, kommunikation, syn och design — med fokus på vad som kan skapa bättre möjligheter för personer med funktionsnedsättningar.

Anmäl dig senast den 12 oktober till lena.leveen@certec.lth.se

Läs mer på http://www.certec.lth.se/infodag/certec-informerar-2018/ eller hör av dig till Neuroförbundet Lundabygdens kansli!