Föredrag om ärftliga ataxier

Alla intresserade välkomna till nedanstående!

 

Vi får besök av Andreas Pushmann, docent, överläkare, VO neurologi och rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus, Lund.
Han talar om ärftliga ataxier och om aktuell forskning.
Efteråt serveras kaffe/te och smörgåsar till ett pris av 40:-.  

Tid: Måndagen den 11 mars 2019 kl 18.00-20.30

Plats: Annegården, Skansvägen 5, Lund                      

Anmäl dig senast torsdagen den 7 mars till Neuroförbundet Lundabygdens kansli!
Tel 046-15 70 57, e-post: lundabygden@neuro.se