NEURO-dag 25/9 2018

NEURO-dag 25 september 2018. Start kl 16

Plats:          Regionhuset (Landstingshuset) Luleå.

Program:    Föreläsningar, sång och musik, afternoon tea.

Kostnad:     40 kr per person

Anmälan om deltagande görs senast 21 september till:

Doris Lehto                                           tel: 070-602 31 61
Inga-Lill Nordmark                                tel: 070-563 96 44