Information om NEURO 20 september 2018 kl 11 -14

Plats: Sunderby sjukhus entréplan Information om vår förenings verksamhet. Riktar sig till besökande vid sjukhuset.