Styrelsen 2018

Styrelsen för Neuro Linköping, vald vid årsmötet 2018.

Kontaktuppgifter till styrelsen 2018

Ordförande: Ann-Christin Petersén, 013-16 08 36, ac_petersen@bredband.net
Vice ordförande: Alexandra Fransson, 070-433 20 59, franssonalexandra@gmail.com
Kassör: Catharina Heimdahl, 013-15 10 70, bcheimdahl@gmail.com
Sekreterare: Ingrid Stenström Ling, 073-987 75 31, stenstrom.ling@comhem.se
Ledamot: Hillevi Andersson, 070-974 00 67, hillevi.a.andersson@gmail.com
Suppleant: Michael Greén, 076-921 96 71, michael.green@spray.se
Suppleant:  Ingela Mattsson, 073-577 71 54, ingelamattsson@live.com