Neuro.se

Har du multipel skleros (ms)? 

Vi är några personer med ms som träffas regelbundet i en samtalsgrupp i Neuro Linköpings regi. Vi utbyter erfarenheter och stöttar varandra. Ibland pratar vi bara fritt ur hjärtat, ibland ägnar vi oss åt ett särskilt tema som är angeläget när man har ms.

Eftersom vi är medlemmar i Neuro Linköping, kan vi också delta i övriga aktiviteter som föreningen erbjuder.

Vill du vara med?

Vi träffas oftast första måndagen varje månad i föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, Linköping.

Datum för hösten 2019: måndagar 2/9, 14/10, 4/11 och 2/12.

Vill du veta mera?

Kontakta:
Alexandra Fransson, franssonalexandra@gmail.com, 070-433 20 59
eller Anna Fohlström, anna.fohlstrom@gmail.com, 073-652 33 84.