Neuro.se

Kontaktuppgifter

Styrelse 2018

Ordförande: Ann-Christin Petersén, 013-16 08 36, ac_petersen@bredband.net

Vice ordförande: Alexandra Fransson, 070-433 20 59, franssonalexandra@gmail.com

Kassör: Catharina Heimdahl, 013-15 10 70, bcheimdahl@gmail.com

Sekreterare: Ingrid Stenström Ling, 073-987 75 31, stenstrom.ling@comhem.se

Ledamot: Hillevi Andersson, 070-974 00 67, hillevi.a.andersson@gmail.com

Suppleant: Michael Greén, 076-921 96 71michael.green@spray.se

Suppleant:  Ingela Mattsson, 073-577 71 54, ingelamattsson@live.com

Adress

Neuro Linköpings kansli, föreningshuset Fontänen, Västra Vägen 32, 58228 Linköping

Telefon

013- 10 11 32

E-post

linkoping@neuro.se

Websida

www.neuro.se/linkoping