Pixabay.com

Kontaktuppgifter

Styrelse 2019:

Ordförande: Ann-Christin Petersén, 070-687 08 36, ac_petersen@bredband.net

Vice ordförande: Alexandra Fransson, 070-433 20 59, franssonalexandra@gmail.com

Kassör: Catharina Heimdahl, 013-15 10 70, bcheimdahl@gmail.com

Sekreterare: Ingrid Stenström Ling, 073-987 75 31, stenstromlingi@gmail.com

Ledamot: Hillevi Andersson, 070-974 00 67, hillevi.a.andersson@gmail.com

Suppleant:  Robert Sjövall, 070-625 03 42, sjovall.robert@gmail.com

Adress:

Neuro Linköpings kansli, föreningshuset Fontänen, Västra Vägen 32, 58228 Linköping

Telefon:

013- 10 11 32

E-post:

linkoping@neuro.se

Websida:

www.neuro.se/linkoping